Cauta in site:
 Player audio Biserica Sfanta Vineri:
 Harta site:
 
 Localizare pe harta
 Vezi detalii >>
Biserica Sfanta Vineri :: www.bisericasfantavineri.ro :: Biserica Sfanta Vineri :: www.bisericasfantavineri.ro ::
Abonare newsletter:
E-mail:

 

Imprejurimi: Trasee turistice in zona

Traseul Pitești-satul Bădești-Domnești-Corbi-Nucșoara este recunoscut a fi "Drumul artei populare și al peisajelor" (80 de km).

38 km – satul Bădești - situat în dreapta drumului principal: - Bădești este cea mai veche localitate din Țara Românească atestată documentar în anul 1352;

57 km comuna Domnești, situată între vestitele coline muscelene, la jumătatea drumului între bătrânele capitale ale Țării Românesti, Curtea de Arges și Câmpulung-Muscel:
•  Ansamblul curților boieresti de pe malul lacului denumit "Siliștea", apreciate ca datând din veacul al XVI-lea;

63 km comuna Corbi, așezare pitorească cu oameni harnici și ospitalieri, de unde se crede că ar proveni regele Ungariei Matei Corvin, fiul voievodului transilvan Iancu de Hunedoara:
•  în satul Jgheaburi se poate vizita Ansamblul rupestru "Corbii de Piatră" cu hramul "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", în care se află cel mai vechi grup de picturi din Țara Românească. Monument istoric de la începutul secolului al XVI-lea situat în stânca de pe malul stâng al Râului Doamnei, Mânăstirea "Corbii de Piatră" a fost ridicată, se pare, pe locul unui vechi sanctuar dacic, ca o boltă armonizată dumnezeiește între stâncă si cer. Biserica este înzestrată cu o catapeteasmă din zid ce datează din anul 1804 și cu o pictură de o valoare inestimabilă, astfel încât gura de rai din celebra baladă Miorița capătă aici formă și fond, așezându-se de la sine în sufletul călătorului;

•  Mânăstirile Corbii de Piatră, Nămăiești și Cetățuia lui Negru Vodă sunt așezăminte monahale care alcătuiesc un triunghi echilateral cu latura de 20 de km: prima se află în comuna Corbi, pe șoseaua Câmpulung-Domnești, a doua la 15 km de Câmpulung-Muscel, iar a treia pe șoseaua Câmpulung Târgoviște, în comuna Cetățeni. Triunghiul este izvorul unui model cultural geto-dac, zalmoxian, pe trunchiul căruia s-a prins si altoit ca niciunde creștinismul dunărean.

•  Dincolo de părerile contradictorii ale istoricilor, de necontestat este faptul că în nordul județului Argeș, în acest triunghi, există nenumărate chilii și biserici săpate în piatră, o realitate istorică ce nu poate fi comparată decât cu grupul de biserici săpate în piatră din Asia Mică (un alt nodul spiritual al planetei).

72 km comuna Nucșoara, plasată într-un peisaj fermecător unde munții se înlănțuie în horă cu pajiștile: - aici turistul se poate odihni înainte de a porni iarăși la drum, oprindu-se la tabăra de foc, loc de recreere și agrement pentru tinerii din toată țara. De aici se poate ajunge la Lacul de acumulare de la Pârâul Rusului, la Lacul Galbena, precum și pe cele mai înalte vârfuri ale Munților Făgăraș.Trasee turistice: Pitești – Drăganu – Cotmeana – Morărești – Râmnicu Vâlcea

10 km nord-vest – Hanul Valea Ursului - Situată într-o superbă zonă subcarpatică, înconjurată de păduri seculare, Hanul "Valea Ursului" este un nume de referință în peisajul turistic al zonei. Accesibilă atât turiștilor cât și tranzitului, pensiunea pune la dispoziția celor interesati un restaurant, un salon vânătoresc și o terasă exterioară acoperită.

16 km nord-vest comuna Drăganu: - un apreciat monument istoric si arhitectonic, o biserică din lemn ce datează de la sfârsitul veacului al XVIII-lea (1785);

28 km nord-vest comuna Cotmeana (atestată documentar în anul 1388, printr-un act emis de voievodul Mircea cel Bătrân):
•  Schitul Bascovele, ridicat între satele Ursoaia si Bascovele, este una dintre ctitoriile marelui comis Serban Cantacuzino (Măgureanu) si a tatălui său, Drăghici Cantacuzino, care l-a ridicat între anii 1694-1695. Biserica mânăstirii a suferit o importantă refacere în anul 1843;

•  Mânăstirea Cotmeana situată la 5 km sud de comuna care-i poartă numele, este unul dintre cele mai vechi lăcașuri de acest fel din Țara Românească, fiind construită, conform documentelor domnești, înainte de 1385. Biserica mânăstirii ridicată de voievodul Radu I cu fațadă din cărămidă aparentă decorată cu firide și cu discuri de ceramică smălțuită, căreia i s-a adăugat în 1778 un turn-clopotniță, este apreciată a fi una dintre cele mai vechi biserici de incintă din mânăstirile Țării Românești. Viețuitorii acestui sfânt asezământ sunt chemaŃi la slujbă de dangătul unui clopot dăruit de jupan Dragomir în timpul domniei lui Dan I (cca. 1383-1386), considerat cel mai vechi clopot păstrat până în prezent din Țara Românească. În curtea mânăstirii vizitatorul este întâmpinat de un tei secular, peste 350 de ani si de o iederă ce depăseste o jumătate de mileniu.

33 km nord-vest comuna Morărești:
•  în satul Dedulesti se poate vizita o biserică monument istoric construită inițial din lemn (1808) și refăcută ulterior din zid (1887).

63 km Râmnicu-Vâlcea reședința județului vecin, la care se ajunge după ce călătorul a urcat drumul pe vestitul Deal Negru spre Morărești și Dedulești, unde Argeșul își ia la revedere de la turiștii ce vor să continue drumeția spre alte zări printr-un ultim popas turistic înconjurat de mici expoziții cu produse meșteșugărești.

 
 
 
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Copyright 2012 © ASOCIATIA ROMANA PENTRU EDUCATIE INDIVIDUAL ADAPTATA - All Rights Reserved