Cauta in site:
 Player audio Biserica Sfanta Vineri:
 Harta site:
 
 Localizare pe harta
 Vezi detalii >>
Biserica Sfanta Vineri :: www.bisericasfantavineri.ro :: Biserica Sfanta Vineri :: www.bisericasfantavineri.ro ::
Abonare newsletter:
E-mail:

 

Biserica Sfanta Vineri: Istoricul

BISERICA VECHE
Pentru nevoile duhovniceşti ale locuitorilor din partea de jos a oraşului Piteşti care-şi duceau traiul în marginea zăvoaielor râului Argeş, s-a ridicat între anii 1817-1827, o bisericuţă de zid cu hramul " Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul şi Cuvioasa Parascheva" avându-şi enoria formată din câteva uliţe cu case rare şi modeste, pierdute între grădini, vii şi orgăzi, largi, printre care, încetul cu încetul s-au înjghebat, au înaintat şi s-au conturat străzile actuale.

Bisericuţa era în formă de corabie, avea o singură turlă înfundată peste pronaos, ferestre mici şi înguste, iar în faţă un mic pridvor deschis, după obiceiul vremii. Era în lungime de 24 m. şi în lăţime de 10 m., altarul prezentând faţă de corpul propriu-zis al bisericii un decroşeu de 1m. Naosul era despărţit de pronaos printr-un zid gros, străpuns prin două deschizături mari, care înlesneau ascultarea şi urmărirea slujbei pentru credincioasele care se rugau aici.

Intrarea în curtea bisericii se făcea prin partea de mz., prin colţul actualei străzi Mihai Viteazul de către casa parohială, pe sub o clopotniţă tot de zid, acoperită cu şiţă, demolată odată cu biserica în anul 1905.

CTITORII acestei bisericuţe au fost slugerul Ion Ungurelul şi jupânul Hagi Tenea, primul un boieraş al cărui nume ni-l arată a fi de obârşie din Ardeal, iar al doilea un cunoscut negustor piteştean, ajuns în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea la o stare materială prosperă. Darnic şi înclinat spre binefaceri, el apare printre ctitorii şi binefăcătorii mai multor biserici din jurul oraşului Piteşti, ca Sf. Ioan Bogoslovul din Valea Mare, Mărăcineni, Bascov şi Tg. Dealului. Slugerul Ion Ungurelul s-a pristăvit la un an după începerea zidirii bisericii, timp în care ea abia fusese ridicată din roşu, iar de atunci, aşa cum ne informează pisania bisericii, " Din pricina împotrivirii vremurilor, biserica a rămas până în următorul an, când Alexandru Ungurelu, fiul răposatului slujer, a dus până la capăt construcţia singur, numai pe cheltuiala sa, în zilele domnitorului Dimitrie Ghica Voievod şi ale Episcopului Argeşului Grigore, în anul 1827".

AVEREA BISERICII
Ctitorii Ion şi Alexandru Ungurelu şi urmaşii acestora, Anica, soţia lui Alexandru Ungurelu, rămasă văduvă, recăsătorită cu polcovnicul Engel, împreuna cu fraţii ei, Draghici şi Ion Budişteanu, au înzestrat cu dărnicie această biserică, lăsându-i cu zapis o pădure de 500 pogoane în satul Topliţa din comuna Mălureni, Argeş, o moşie de 30 pogoane în satul Bădiceni în aceeaşi comună şi terenul zis " Curtişoara" din oraşul Piteşti, pe care s-a ţinut târgul săptămânal din acest oraş, numit de aceia " Târgul din Vale" . Acest teren a fost vândut de epitropia bisericii în anul 1889 primăriei oraşului Piteşti, contra unei rente anuale perpetuă de 3.000 lei.

SLUJITORII BISERICII
Se consideră că cel dintâi preot care a slujit la vechea biserică este popa Luca. In ordine cronologică au urmat să slujească în altarul ei popa Pan, popa Ion şi popa Vişan. La 1857 apare ca preot al bisericii popa Teodor Atanasiu, iar la 1862 sunt amintiţi ca slujitori ai ei şi preoţii Ion Vişan şi Luca Duhovnicul, lângă aceştia apărând în 1867 şi preotul Matei Ionescu. În 1868 paroh al bisericii era preotul Iancu Brădeanu. La 23 ianuarie 1872 moare preotul Matei Ionescu, urmându-i acela care avea să devină ctitorul falnicii biserici de azi, preotul Ioan Becescu.

BISERICA NOUĂ SFÂNTA VINERI
Alături de această biserică smerită şi crescând aproape din zidurile ei, s-a înălţat biserica monumentală de azi, biserica Sfânta Vineri, de la 20 iulie 1904, când i s-a pus piatra fundamentală, până la 19 octombrie 1908, când a fost deschisă pentru cult. Vechea biserică din a cărei avere s-au realizat fondurile noii construcţii, a fost dărâmată în 1908, după ce noua biserică a fost ridicată şi pregătită pentru târnosire. Iniţiatorul acestei opere este vrednicul preot Ioan Becescu, fostul ei paroh şi subprotoiereu al judeţului Argeş. Iubitor de slujbă frumoasă, gospodar neîntrecut, dârz şi neînduplecat în convingerile sale, meticulos şi stăpânit de un înalt duh de conştiinţă sacerdotală, chivernisind cu spirit de prevedere zestrea lăsată de fericiţii ctitori ai vechii biserici, a izbutit să ridice în câţiva ani, de la 1904 până în 1908, impunătoarea biserică de azi, care multă vreme a fost edificiul cel mai reprezentativ al oraşului Piteşti.

Planurile după care a fost construită se datoresc arhitectului Ioan N. Socolescu din Bucureşti, care s-a inspirat din cele mai autentice tradiţii arhitecturale ale poporului nostru, realizând un edificiu armonios, pe deplin echilibrat şi proporţionat. Execuţia lucrărilor a revenit cunoscutului şi talentatului inginer Dimitrie Dima, care până azi a rămas în domeniul construcţiilor, în judeţul Argeş, un model de neegalat. Acestei providenţiale întâlniri, a unui preot identificat cu chemarea sa, având pasiunea creaţiei şi lucrului desăvârşit, solid şi frumos, cu un arhitect de înaltă concepţie şi cu un inginer de o competenţă inegalabilă, colaborării desăvârşite dintre aceşti trei factori hotărâtori, îi datorăm excepţionala realizare a bisericii Sf. Vineri din Piteşti. Verificarea tăiniciei ei, cu toată înalţimea de aproape 40 de m. a turlei principale a făcut-o marele cutremur din 1940, care nu i-a produs nici cea mai mică fisură, chiar superficială. Trebuie subliniat că şi pictura bisericii a fost încredinţată unuia dintre cei mai reputaţi pictori ai acelei epoci, D. Marinescu, fostul rector al Academiei de Belle Arte din Bucureşti. Astfel construită, împodobită cu o pictură excepţională şi înzestrată cu vitrouri la toate ferestrele de jos până sus, cu un mobilier care va stârni admiraţia multor generaţii prin soliditatea lui, biserica Sf. Vineri a fost sfinţită de P.S. Gherasim Timuş al Argeşului la 19 octombrie 1908.

În arhiva bisericii s-au păstrat corespondenţa şi toate actele referitoare la construcţia bisericii, dintre care cheltuielile principale: construcţia bisericii 108.960 lei, mobilierul 24.130 lei, vitrariile 4.998 lei, pardoselile 2.910 lei, pictura 25.000 lei, partea metalică 9.157 lei, 2 policandre, 2 sfeşnice împărăteşti 5.459 lei, etc.

REPARAŢIILE
Trecerea unui timp destul de îndelungat de aproape 100 de ani peste această biserică, nu putea să nu lase urme în înfăţişarea ei. Efectele vremii le-au simţit tencuielile şi partea decorativă, le-a resimţit pictura peste care se aşezase fumul şi praful celor 10 de decenii, necesitând astăzi intervenţii serioase la interior şi exterior. Bombardamentele aeriene din anul 1944 care au au lovit de mai multe ori şi oraşul Piteşti, au produs însemnate stricăciuni bisericii Sfânta Vineri. Din iniţiativa preotului Const. Uţoiu în 1957 a fost refăcut acoperişul de tablă al bisericii. În anul 1970, sub conducerea preoţilor C. Dejan şi C. Uţoiu, biserica a fost dotată cu instalaţie de încălzire cu gaze naturale de sondă, rezolvându-se astfel una din cele mai grele probleme care au stăruit în situaţia acestei biserici încă de la zidirea ei.

Tot la iniţiativa preoţilor s-a păşit în anul 1971 la restaurarea bisericii Sfânta Vineri, la înfăptuirea lucrărilor cerute de poziţia, de măreţia şi frumuseţea şi de dezvoltarea impetuasă a oraşului Piteşti, în condiţiile de având general al patriei noastre. În 1971 s-a realizat restaurarea picturii în interior şi s-a revizuit şi completat instalaţia electrică în interior, începându-se lucrarea de restaurare şi la exterior.

În anul 1972, a fost restaurat exteriorul în întregime, executându-se reparaţiile de tencuire, revizuindu-se, consolidându-se şi completându-se partea decorativă, executată în structură de ipsos. Valoarea lucrărilor executate a fost de 193.336 lei, fondurile fiind realizate după cum urmează: donaţii de la credincioşi 95.360 lei, donaţii din partea Sf. Patriarhii 30.000 lei, Sf. Episcopie 45.000 lei, Protoieria Piteşti 20. 000 lei, Departamentul Cultelor 3.000 lei, în total donaţii 98.000 lei.

SLUJITORII NOII BISERICI
Ctitorul şi primul slujitor al noii biserici este preotul Ioan Becescu, originar din Ardeal. Urmează la Câmpulung şcoala primară şi seminarul la Curtea de Argeş, pe care l-a absolvit în 1869. A fost subprotoireu al judeţului Argeş şi a primit gradul de iconom stavrofor. Ctitorul s-a pristăvit în anul 1939, în vârstă de 89 de ani.

Preotul Marin Urzică a fost numit la această biserică la 1 martie 1879. S-a născut în 1856 în comuna Moşoaia, judeţul Argeş. După absolvirea Seminarului din Curtea de Argeş, în 1878, este numit preot la biserica Sfânta Vineri. A decedat în anul 1939.

Preotul Ioan Postelnicescu, licenţiat în Teologie şi Drept, fost protoireu al judeţului Argeş şi profesor de religie, s-a născut în 1884 în comuna Moşoaia. În 1923 este numit paroh la biserica Sf. Vineri. În timpul parohiatului său a fost construită, tot din averea bisericii, actuala casă parohială cu 12 încăperi.

Preotul Chiril Pungoci, licenţiat în Teologie, Drept şi Litere, s-a născut în 1904 în comuna Zigoneni, Argeş. Este transferat la biserica Sf. Vineri în anul 1939 şi a decedat în 1967.

Preotul Constantin Uţoiu, iconom stavrofor, licenţiat în Teologie, născut la 4 februarie 1914 în comuna Uda, Argeş. Paroh al bisericii Sf. Vineri de la 1949-1970, secretar al Protoieriei Piteşti 1948-1957.

Preotul Constantin Dejan, iconom stavrofor, licenţiat în Teologie, născut la 15 aprilie 1916, în Domneşti- Slănic, judeţul Argeş. La 1 decembrie 1967 este transferat la biserica Sf. Vineri şi din 1970 este numit paroh al acesteia.Protopop de Piteşti în 1948, membru şi preşedinte al consistoriului eparhial 1949-1952. A fost directorul şi inspectorul căminelor culturale din judeţul Argeş.

Preotul Sima I. Vasile, născut în anul 1937 la 2 ianuarie, în comuna Drăganu. A fost elev la Seminarul din Curtea de Argeşi în perioada 1958-1962 a studiat la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
  - nascut în 1937 ianuarie 2 in comuna Draganu-Argeș
  - termină Seminarul Teologic din Curtea de Argeș în 1957
  - licențiat la Facultatea de Teologie București în anul1962
  - între anii 1958 – 1982 activează ca preot la parohiile Teiu-Deal și Teiu-Vale
  - la 1 februarie 1983 este numit prin transfer preot II la Biserica Sf. Vineri-Pitești
  - între 1 iunie 1990 – 1 august 1997 este preot paroh la Biserica Sf. Vineri-Pitești
  - între 1 augusr 1997- 31 mai 2000 este preot II în schema de salarizare a bisericii

În această peroadă face reparații exterioare la acoperișul bisericii și tencuieli. Deasemenea, confecționează din nou toate vitraliile bisericii și spala pictura bisericii care se afla într-un stadiu avansat de degradare datorită fumului.

Preotul Mărioara Constantin, licenţiat în Teologie al Facultăţii de Teologie Bucureşti, master în Teologie la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Sf. Muceniţă Filoteea.
  - absolvent al Seminarului Teologic București in anul 1974
  - 1974- 1975 efectuează stagiul militar
  - între 1975-1979 efectuează cursurile Facultății de Teologie Bucuresti, iar mai tarziu cursurile de master la Facultatea de Teologie Pitești.

Preotul Dedu Aurel, s-a născut la data de 21.04.1950 în localitatea Ştefan cel Mare, judeţul Argeş. A urmat Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, iar în perioada 1970-1974, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti. Din 1992 până în anul 1998 a fost numit Protopop de Piteşti, în această perioadă fiind şi preot la parohia Sf. Vineri şi vicar administrativ al eparhiei Argeşului şi Muscelului.

Preotul Chiriţă Iuliu, s-a născut în anul 1960, septembrie 11, în comuna Săpata de Sus, sat Găinuşa, judeţul Argeş. În 1982 a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Craiova, iar în perioada 1983-1987, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu. La data de 1 iunie 2000 a fost transferat la biserica Sf. Vineri din Piteşti. În ziua de 12 septembrie 2012 părintele Iuliu Chiriţă, protoiereu al Protopopiatului Piteşti s-a mutat la cele veşnice.

Preotul Gîrbea Gheorghe, s-a născut în anul 1959 în satul Vrăneşti, din comuna Călineşti, judeţul Argeş. În perioada 1975-1980 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova, iar în anul 1980 a fost admis la Institutul Teologic Universitar Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1986. A fost profesor şi director al Seminarului Teologic Neagoe Vodă Basarab din Piteşti în perioada 1991-1994. A fost transferat la biserica Sf Vineri în anul 1998. În perioada 2000-2001 a beneficiat de o bursă de studii la Institutul Santa Giustina din Padova. La data de 9 noiembrie 2004 a fost declarat Doctor în teologie, Facultatea de Teologie- Universitatea Bucureşti, actualmente paroh al bisericii Sf. Vineri.

Preotul Laurenţiu Vasile Dinu s-a născut în anul 1972 în comuna Buzoieşti, Judeţul Argeş. În perioada 1989-1994 a urmat cursurile Seminarului Teologic "Sf. Grigore Teologul" Craiova şi între anii 1994-1999 urmează cursurile Facultăţii de Teologie "Sfânta Filofteia" Piteşti. A fost hirotonit diacon de IPS Arhiepiscop CALINIC al Argeşului şi Muscelului pe seama parohiei "Sfânta Treime" din Comuna Buzoieşti, judetul Argeş, la data de 25.12.1994. A fost hirotonit preot pe seama parohiei "Sfânta Treime" din comuna Buzoieşti, judeţul Argeş, la data de 26.12.1995 şi hirotesit duhovnic la aceeaşi dată la Biserica "Galeş" din Protoieria Curtea de Argeş. A îndeplinit funcţia de preot-paroh al parohiei Buzoieşti în perioada 01.01.1995-01.06.2013. Între anii 1995-1998 a fost profesor titular de religie la Şcoala Generală cu clasele I-VIII, Buzoieşti. Din data de 20.02.2004 este numit protoiereu al Protoieriei Costeşti iar din 01.06.2013 este transferat din postul de preot-paroh de la parohia Buzoieşti, în postul de preot-paroh de la parohia "Sfânta Vineri" din Municipiul Piteşti.

Diaconul Dascălu Ovidiu Constantin, s-a născut la data de 20.05.1984 la Iaşi. În perioada 1999-2004 a urmat Seminarul Teologic din Curtea de Argeş, iar între anii 2004-2008 cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă Piteşti.La data de 01.10.2011 a fost transferat ca diacon la biserica Sf. Vineri din Piteşti. Din luna septembrie 2011 este profesor de muzică psaltică la Seminarul Teologic Ortodox din Câmpulung Muscel.
  - ca a absolvit Facultatea de teologie ortodoxa Sf Filoteea din Pitesti, sectiile Pastorala si Pedagogie Muzicala intre anuii 2004-2008 respectiv 2008-2011
  - din 2012 este student la Master la aceeasi facultate
  - în data de 20 iulie 2012 a fost hirotesit întru Protodiacon de către ÎPS Calinic

SITUAŢIA PAROHIEI SF. VINERI ÎN ANUL 1972 PÂNĂ ÎN PREZENT
Parohia Sf. Vineri din Piteşti cuprinde în prezent străzile: Sf. Vineri, Viilor până în strada Crinului, 24 Ianuarie, Băilor, Gh. Lazăr, M. Kogălniceanu, Constantin Brâncoveanu până în Râurilor, Râurilor, Costache Negri, Mihai Viteazu, Ţepeş Vodă, Gh. Şincai, Avram Ianu, având un număr de 989 de familii.

Biserica veche Sf. Vineri
din anii 1808 - 1827
Amprenta pe sol a celor doua biserici
Sf. Vineri
Catedrala din Turnu Magurele construita
dupa planurile arh. Socolescu
Biserica noua in constructie
si cea veche - nedemolata
Biserica Sf. Vineri in anu 1975 construita
dupa planurile arh. Socolescu
Clerul judetului Arges 1910 - 1911
Biserica veche Sf. Vineri
din anii 1808 - 1827
Biserica noua in constructie
si cea veche - nedemolata
 
 
 
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Copyright 2012 © ASOCIATIA ROMANA PENTRU EDUCATIE INDIVIDUAL ADAPTATA - All Rights Reserved